De Lange Weeren, steeds weer een stapje dichterbij realisatie

De Lange Weeren, steeds weer een stapje dichterbij realisatie

Scholtens Projecten II uit Wognum is de initiatiefnemer voor de woningbouwontwikkeling van De Lange Weeren.

Scholtens Projecten II en een team  specialisten, geven in overleg met de gemeente vorm aan De Lange Weeren. Veel aandacht wordt geschonken aan de kwaliteit van de leefomgeving en de gezonde woning. Scholtens verwacht begin 2024 te kunnen starten met de bouw van de eerste woningen in De Lange Weeren. Voordat het zover is, moeten er nog veel stappen genomen worden.

Goed nadenken over De Lange Weeren

Richard de Ruiter, werkt bij Scholtens Projecten als projectmanager en is betrokken bij De Lange Weeren: ‘Er gaat enorm veel tijd zitten in de voorbereiding van een nieuwbouwlocatie. Bij een ontwikkeling als De Lange Weeren duurt dat jaren. Er moet veel aandacht geschonken worden aan de kwaliteit van de nieuwe woon- en leefomgeving. Een wijk als De Lange Weeren zal er zeker 100 jaar staan en dan moet je goed nadenken over bijvoorbeeld de waterhuishouding en de afwikkeling van het verkeer. Zet de trend van vermindering van autobezit door en hoeveel parkeerplaatsen zijn er dan nodig? Kunnen we het plan zo inrichten dat mensen verleid worden om de fiets of de bus te nemen?  Hoe groot is de kans dat er grote regenbuien vallen en wat betekent dat dan bijvoorbeeld voor de riolering van De Lange Weeren? Op welke wijze wordt De Lange Weeren een duurzame ontwikkeling nu en over 25 jaar? Kunnen we het plan zo maken dat landschap en bebouwing goede buren van elkaar gaan worden en natuurlijk een belangrijke vraag die wij als ontwikkelaar in de gaten zullen houden: blijft het betaalbaar?

Scholtens vindt het belangrijk dat er eerst goed nagedacht wordt. Zo is zij dat ook gewend bij ontwikkelingen van nieuwbouwwijken. De ervaringen met een project als De Fruittuinen in Andijk en de voorbereiding van de Rozenbuurt in Hoorn (450 woningen), worden direct  betrokken bij De Lange Weeren. We zijn voortdurend bezig om de woningen die wij bouwen te verbeteren zodat mensen daar onbezorgd en gezond in kunnen leven. Scholtens denkt dat De Lange Weeren een wijk van de toekomst moet worden met plek voor iedereen. Koopwoningen, huurwoningen, vrije sector woningen, vrije kavels, appartementen, laagbouw en gestapelde bouw.  Een gevarieerde wijk met voor ieder wat wils. Via de website krijgen we een steeds beter beeld van de woonwensen.

Met de definitieve komst van De derde Ontsluitingsweg, is de ontwikkeling van De Lange Weeren weer een stapje dichterbij. De Lange Weeren zal op termijn aantakken op de deze weg. Toenemend verkeer op de Zeddeweg zal daardoor beperkt blijven.

Procedures

Om verdere stappen te kunnen zetten, moeten we een plan maken dat goed valt bij de gemeente, de provincie, het Hoogheemraadschap en bij de omgeving.  Als dat goed bevonden is dan vragen we de gemeente om het bestemmingsplan in procedure te brengen. Wat Scholtens betreft kan dat nog in 2020 gebeuren. De bestemmingsplanprocedure zelf kan veel tijd in beslag nemen. Dit is afhankelijk van de reacties van anderen. Zienswijzen van belanghebbenden worden afgewogen en de overheden moeten op een lijn komen. Dat is een zorgvuldig proces dat door de gemeenteraad zal worden gedaan.

Als er groen licht is dan moet het gebied gereed gemaakt worden om te kunnen bebouwen. Dat is een tijdrovende en dure klus in De Lange Weeren, gezien de slappe veenbodem waar we ter plaatse mee te maken hebben. Als de grond gereed is, kunnen de eerste woningen gebouwd worden. Een jaar later kunnen de eerste woningen betrokken worden.

Interesse?

Op de website www.wonen-volendam.nl kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. Eventuele woonwensen kunnen hier gemeld worden. Geïnteresseerden worden op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Wil jij dit ook? Schrijf je dan snel in op de website.

Terug naar nieuwsoverzicht

Media