Wonen in De Lange Weeren

Een nieuwe wijk op een prachtige plek als de Lange Weeren vraagt om een zeer zorgvuldige inpassing in het landschap en de omgeving. Dat zien we als een uitdaging die we als Scholtens Projecten || graag met de toekomstige bewoners en de samenwerkingspartners aangaan.

De Lange Weeren is het gebied aan de westrand van Volendam. Hier komt een nieuwe woonwijk, afgestemd op zowel de lokale als regionale vraag naar woningen.
 

Ter verduidelijking van de video treft u hier de presentatie. 
 

 

Het ontwikkelkader

"De Lange Weeren, wonen in het landschap"

Voor wie?

Voor starters, gezinnen en senioren, een gezellige nieuwe wijk waar we uw woonwensen uit willen laten komen. Heeft u een goed idee of een specifieke wens? Bericht ons hier.

"De Lange Weeren, een klimaatadaptieve wijk"

"De Lange Weeren, vlakbij het authentieke en gezellige centrum van Volendam"

"De Lange Weeren, een voorbeeldwijk in duurzaamheid"

Historisch landschap

Kenmerkend voor het landschap zijn de lange lijnen, de lange sloten en slagenverkaveling. De oeroude lijnen uit de waterstructuur krijgen nieuwe betekenis en invulling in de nieuwe wijk. De wijk voegt zich zorgvuldig naar het ...

Natuur en recreatie

De Lange Weeren is onderdeel van het veenweidelandschap en de droogmakerijen Waterland met vele wandel – en fietsroutes. Dit biedt een prachtige gelegenheid om natuur en landschap onderdeel te laten zijn van ...

Circulariteit

We besteden aandacht aan circulair en duurzaam bouwen en maken dit inzichtelijk op basis van vijf thema’s. Deze thema’s zijn energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Dankzij bewust materiaal ...

Water

In Nederland zijn we geoefend het wassende water buiten te houden. Wij zijn het land van dijken en duinen, droogmalen en waterafvoer. Maar ook in Nederland wordt het weer steeds extremer. Dat merken we ...

Woningdruk

De behoefte aan woningen in Volendam is erg groot. Dit komt naar voren in objectieve rapporten van gemeente en provincie. Ook de grote belangstelling voor woningbouw in de Lange Weeren laat zien dat er veel vraag is. De vraag naar woningen is groot en divers...

10 Redenen om te gaan wonen in Volendam

- Een authentieke en gezellige dorpskern, gecombineerd met moderne wensen op winkel-, horeca- en recreatiegebied
- Gezelligheid op de Dijk
...

Mobiliteitsconcept

De Lange Weeren wordt goed bereikbaar voor bewoners en bezoekers - jong en oud, te voet, fiets, per bus of (deel)auto. In een prettige woonwijk wordt geleefd en is de openbare ruimte voor iedereen...

"De Lange Weeren, een gezonde wijk"

Historische kaart Volendam

"Het typische veenweidelandschap, de lange slagen, watergangen, de nieuwe bebouwing en openbare ruimte, De Lange Weeren."

Participatiewebsite

Wilt u op de hoogte worden gehouden over de planvorming van De Lange Weeren? Kijk dan ook eens op de participatiewebsite. U vindt daar onder andere meer informatie over de ontwikkeling, welke stappen er doorlopen worden in het proces en hoe u mee kunt denken aan de invulling van het plan.

"De Lange Weeren, verlicht de waterproblematiek van Volendam"

Laatste nieuws

19-02-2021
Droge voeten in de Lange Weeren en daarbuiten
10-07-2020
Woningtekort in Randstad blijft een probleem
30-06-2020
De Lange Weeren, steeds weer een stapje dichterbij realisatie

"Het typische veenweidelandschap, de lange slagen, watergangen, de nieuwe bebouwing en openbare ruimte, De Lange Weeren"

Om rekening te houden met de vraag van de toekomstige kopers/huurders, willen wij graag inventariseren, voor welke doelgroep wij gaan bouwen en wat hun woonwensen zijn.

Mocht u geïnteresseerd zijn en op de hoogte willen blijven van dit nieuwe project kunt u zich inschrijven via onderstaand formulier.

Aanmelden

Om rekening te houden met de vraag van de toekomstige kopers/huurders, willen wij graag inventariseren, voor welke doelgroep wij gaan bouwen en wat hun woonwensen zijn. Mocht u geïnteresseerd zijn en op de hoogte willen blijven van dit nieuwe project kunt u zich inschrijven via onderstaand formulier.

Enquête

Persoonsgegevens

"De Lange Weeren, vlakbij het authentieke en gezellige centrum van Volendam"