Wonen in De Lange Weeren

Deze website is in ontwikkeling. Houd de website in de gaten. 

Een nieuwe wijk op een prachtige plek als de Lange Weeren vraagt om een zeer zorgvuldige inpassing in het landschap en de omgeving. Dat zien we als een uitdaging die we als Scholtens Projecten || graag met de toekomstige bewoners en de samenwerkingspartners aangaan.

De Lange Weeren is het gebied aan de westrand van Volendam. Hier komt een nieuwe woonwijk, afgestemd op zowel de lokale als regionale vraag naar woningen.


"De Lange Weeren
wonen in het landschap"

Voor wie?

Voor starters, gezinnen en senioren, een gezellige nieuwe wijk waar we uw woonwensen uit willen laten komen. Heeft u een goed idee of een specifieke wens? Bericht ons hier.

Wij bouwen graag vraaggericht, daarom tonen wij op deze website diverse woningtypen, die wij eventueel in dit plan kunnen gaan bouwen. Deze woningtypen zijn te bekijken bij het kopje 'Impressies'.

"Lange Weeren
Lange lijnen"

10 Redenen om te gaan wonen in Volendam

- Een authentieke en gezellige dorpskern, gecombineerd met moderne
wensen op winkel-, horeca- en recreatiegebied
- Gezelligheid op de Dijk
- Voor starters, gezinnen en senioren
- Nieuwbouw
- Goede verbinding naar Amsterdam (15 minuten)
- Ziekenhuis/stadion op loopafstand
- Goed bereikbaar met openbaar vervoer
- Zelf uw ideale woonomgeving creëren
- Wonen dichtbij zwembad Edam-Volendam
- Wonen nabij Amsterdam

"De Lange Weeren
een klimaatadaptieve wijk"

Participatiewebsite

Wilt u op de hoogte worden gehouden over de planvorming van De Lange Weeren? Kijk dan ook eens op de participatiewebsite. U vindt daar onder andere meer informatie over de ontwikkeling, welke stappen er doorlopen worden in het proces en hoe u mee kunt denken aan de invulling van het plan.

Historisch landschap

Kenmerkend voor het landschap zijn de lange lijnen, de lange sloten en slagenverkaveling. De oeroude lijnen uit de waterstructuur krijgen nieuwe betekenis en invulling in de nieuwe wijk. De wijk voegt zich zorgvuldig naar het ritme van het historische landschap.

Recreëren in de natuur

De Lange Weeren is onderdeel van het veenweidelandschap en de droogmakerijen Ensemble Waterland met vele wandel – en fietsroutes. Dit biedt een prachtige gelegenheid om natuur en landschap onderdeel te laten zijn van de wijk.

Circulariteit

We besteden aandacht aan circulair en duurzaam bouwen en maken dit inzichtelijk op basis van vijf thema’s. Deze thema’s zijn energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Dankzij bewust materiaal gebruik en doordachte ontwerpen worden de duurzaamheidsprestaties van onze woningen hoog gewaardeerd. 

Water

In Nederland zijn we geoefend het wassende water buiten te houden. Wij zijn het land van dijken en duinen, droogmalen en waterafvoer. Maar ook in Nederland wordt het weer steeds extremer. Dat merken we bijvoorbeeld al aan de hitte in de zomer. Het regent steeds vaker en ook steeds harder. Dat het klimaat in Nederland verandert staat vast. En daarmee ook dat wij mee moeten veranderen en ons moeten aanpassen. Daarom lees en hoor je nu steeds vaker over klimaatadaptatie.

Woningdruk

De ambitie is om 50% van de woningen als betaalbare woningen aan te bieden zodat starters en jongeren op de woningmarkt voldoende bediend worden.
Een deel van de woningen zal als sociale koop of sociale huur worden aangeboden. De inzet is dat er 30% sociale huur- en koopwoningen worden gebouwd. De concrete invulling van de deelfasen wordt in overleg met de gemeente Edam-Volendam bepaald.

"De Lange Weeren
Een voorbeeldwijk in duurzaamheid"

Nieuws

19-02-2021
Droge voeten in de Lange Weeren en daarbuiten
23-09-2020
Prijswinnaar: "Gezellig met leeftijdsgenoten dicht bij elkaar"
10-07-2020
Woningtekort in Randstad blijft een probleem

"Het typische veenweidelandschap, de lange slagen, watergangen, de nieuwe bebouwing en openbare ruimte,
De Lange Weeren."

Aanmeldformulier

Om rekening te houden met de vraag van de toekomstige kopers/huurders, willen wij graag inventariseren, voor welke doelgroep wij gaan bouwen en wat hun woonwensen zijn.

Mocht u geïnteresseerd zijn en op de hoogte willen blijven van dit nieuwe project kunt u zich inschrijven via onderstaand formulier.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op via info@wonen-volendam.nl.